Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 31.08.2018 o 11.00 hod. sa v knižnici Katedry geodézie, Radlinského 11, blok A, 3. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Renaty Ďuračiovej, PhD., pracovníčky Katedry geodetických základov SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Topológia v geodézii, kartografii a geoinformatike.

Názov habilitačnej práce: Modelovanie rôznych foriem neurčitosti v geografických informačných systémoch a priestorových databázach.