Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 03.03.2021 o 10.00 hod. sa uskutoční online formou prostredníctvom Google Meet, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Róberta Sonnenscheina, PhD., pracovníka Katedry betónových konštrukcií a mostov, SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: VODONEPRIEPUSTNÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE – BIELE VANE.

Názov habilitačnej práce: PREDIKCIA A KONTROLA ŠÍRKY SKORÝCH TRHLÍN V BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH VYSTUŽENÝCH OCEĽOVOU A GFRP VÝSTUŽOU.

Záznam z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce: