Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 14. 2. 2013 o 11,00 hod. sa v zasadačke SvF STU v Bratislave, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Stanislava Darulu, PhD., zamestnanca ÚSTARCH SAV Bratislava.

Téma habilitačnej prednášky: Meranie exteriérových osvetlení.

Názov habilitačnej práce: Zdroje denného osvetlenia.