Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 12.2.2018 o 10.30 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Tomáša Bacigála, PhD., pracovníka Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Modelovanie závislosti medzi náhodnými premennými.

Názov habilitačnej práce: Copula, construction and application.