Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 8. 10. 2014 o 14.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Viktora Borzoviča, PhD.,pracovníka Katedry betónových konštrukcií a mostov.

Téma habilitačnej prednášky:

Bezprievlakové stropné konštrukcie, ich problémy a spôsoby zosilňovania.

Názov habilitačnej práce: Mosty z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých so železobetónovou doskou.