Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 29.10.2021 sa o 10.00 hod. online formou prostredníctvom Google Meet, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Zuzany Minarechovej, PhD., pracovníčky Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: ZJEDNOTENIE VÝŠKOVÝCH SYSTÉMOV Z POHĽADU NUMERICKÝCH METÓD.

Názov habilitačnej práce: SELECTED NUMERICAL APPROACHES FOR SOLVING THEOBLIQUE DERIVATIVE BOUNDARY VALUE PROBLEMS IN GEODESY.