Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 04.11.2021 sa o 10.00 hod. online formou prostredníctvom Google Meet, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Zuzany Štefunkovej, PhD., pracovníčky Katedry vodného hospodárstva krajiny, SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: PROGNÓZA VPLYVU KLIMATICKÝCH ZMIEN NA KRAJINU.

Názov habilitačnej práce: VPLYV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA ODTOKOVÉ POMERY TOKOV A KVALITU AKVATICKÉHO HABITATU.

Odkaz na pripojenie: https://meet.google.com/qtp-hweu-eaq


Záznam z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce