Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 29.9. 2015 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční:

 

- o 10.30 hod.habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Zuzany Strakovej, PhD., pracovníčky Katedry technických zariadení budov SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Priemyselná vzduchotechnika.

Názov habilitačnej práce: Hygienické vetranie priemyselných halových objektov s chladným typom prevádzky.

 

- o 13.30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Daniely Koudelkovej, PhD., pracovníčky Katedry technických zariadení budov SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Základné spôsoby regulácie tepelného výkonu vykurovacích sústav v budovách.

Názov habilitačnej práce: Aplikácia regulačných obvodov vo vykurovaní budov na úrovni distribúcie a spotreby tepla