Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 26.09.2018 o 11.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Branislava Ftoreka, PhD., pracovníka Katedry aplikovanej matematiky, Strojnícka fakulta UNIZA.

Téma habilitačnej prednášky: Variačný princíp, optimalizácia a energeticky optimálne riadenie elektropohonov.

Názov habilitačnej práce: Niektoré vlastnosti ortogonálnych polynómov jednej a viacerých premenných.