Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 12.02.2021 sa o 10.00 hod sa uskutoční online formou prostredníctvom Google Meet, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Ľubomíry Horanskej, PhD., pracovníčky Oddelenia matematiky ÚIAM FCHPT STU v Bratislave. 

Téma habilitačnej prednášky: CHOQUETOV INTEGRÁL A JEHO APLIKÁCIE.

Názov habilitačnej práce: NONADDITIVE INTEGRALS AS A TOOL FOR AGGREGATION.


Záznam z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Ľubomíry Horanskej, PhD. z verejnej časti zasadnutia VR SvF dňa 26.2.2021