Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 22.5.2014 o 10.00 hod. sa v zasadačke fakulty, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mariany Remešíkovej, PhD.,pracovníčkyKatedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:Evolúcia kriviek a plôch – matematické modely a aplikácie.

Názov habilitačnej práce: Applications of segmentation in embryogenesis image analysis.