Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 11.10.2017 o 14.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Jany Pócsovej, PhD., pracovníčky Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov, FBERG TU v Košiciach.

Téma habilitačnej prednášky: Kvantitatívna analýza redukcie počtu konceptov na základe grafových vlastností.

Názov habilitačnej práce: Reprezentácia a redukcia informácií v rámci teórie konceptových zväzov.