Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 2. 10. 2014 o 9.00 hod. sa v Knižnici Katedry geodézie, blok A, 2. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Margity Vajsáblovej, PhD., pracovníčkyKatedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Konformné azimutálne zobrazenia a ich parametre.

Názov habilitačnej práce: Aspekty tvorby kartografického zobrazenia pre územie Slovenska.