Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 08.11.2018 o 11.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Márie Minárovej, PhD., pracovníčky Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Matematické modelovanie vo viskoelasticite, podmienená tuhosť.

Názov habilitačnej práce: Rheology. Visco-Elastic and Visco-Elasto-Plastic Modelling.