Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 4. 6. 2013 o 11.00 hod. sa v zasadačke SvF STU v Bratislave, 1. posch., blok C, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Milana Jasema, CSc., zamestnanca Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:

Rovnomerná konvergencia v čiastočne usporiadaných grupách.

Názov habilitačnej práce:

On mapping preserving intrinsic metrics or quasimetrics in partially ordered algebraic systems.