Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 7. 10. 2013 o 10.00 hod. sa v zasadačke SvF STU v Bratislave, 1. posch., blok C, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Petra Frolkoviča, PhD., zamestnanca Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave.


Téma habilitačnej prednášky: Modely prúdenia s premenlivou hustotou.


Názov habilitačnej práce: Numerical methods for some advection dominated problems.