Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 21.3.2018 o 10.30 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Sone Pavlíkovej, CSc., pracovníčky Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:

Je možné invertovať matice s nulovým determinantom?

Názov habilitačnej práce: Spectral properties of graphs and their applications.