Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 23.5.2017 o 10.30 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Zdenka Takáča, PhD., pracovníka Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky, FCHPT STU v Bratislave.

 

Téma habilitačnej prednášky: Komplement intervalových fuzzy množín.

Názov habilitačnej práce: Fuzzy množiny typu 2.