Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa:

09.09.2020 o 11.00 hod. sa uskutoční v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Radoslava Ponechala, PhD., pracovníka Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu SvF ŽU v Žiline.

Téma habilitačnej prednášky: Vplyv modelov ľudského správania na výsledky simulácií vzostupu teploty vzduchu v miestnosti v letnom období.

Názov habilitačnej práce: Vybrané problémy z počítačových simulácií letného prehrievania budov.