Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 15.04.2021 o 10.00 hod. sa uskutoční online formou prostredníctvom Google Meet, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Andrey Zuzulovej, PhD., pracovníčky Katedry dopravných stavieb, SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: NÁVRH ORIENTÁCIE DRÁHOVÉHO SYSTÉMU A UMIESTNENIE LETISKA V PODMIENKACH PREVÁDZKOVEJ VYUŽITEĽNOSTI.

Názov habilitačnej práce: INOVATÍVNE RIEŠENIA V SYSTÉMOVOM PRÍSTUPE NAVRHOVANIA CEMENTOBETÓNOVÝCH VOZOVIEK.

Odkaz na pripojenie: https://meet.google.com/kqo-vuwb-bcv