Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 8. 2. 2012 o 14,00 hod. sa na Katedre geotechniky SvF STU v Bratislave, Radlinského 11, 9. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jany Frankovskej, PhD., zamestnankyne Katedry geotechniky SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Geotechnické aspekty navrhovania hlbinných úložísk rádioaktívnych odpadov.

Názov habilitačnej práce: Nové prístupy k stanoveniu geotechnických paramterov jemnozrnných zemín.