Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 13.9.2017 sa v knižniciach katedier uskutoční:

- o 9.00 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Kataríny Gajdošovej, PhD., pracovníčky Katedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Stužujúce prvky vysokých betónových budov.
Názov habilitačnej práce: Zosilňovanie betónových konštrukcií nekovovou výstužou.

 

- o 10.00 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mareka Fraštiu, PhD., pracovníka Katedry geodézie SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Potenciál súčasnej digitálnej fotogrametrie.
Názov habilitačnej práce: Vybrané aplikácie fotogrametrie v oblasti merania posunov.

 

- o 10.30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Petra Paulíka, PhD., pracovníka Katedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Výstavba mostov technológiou vysúvania.
Názov habilitačnej práce: Historické aspekty hodnotenia spoľahlivosti betónových mostov.