Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 12. 12. 2008 sa v zasadačke Katedry kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty STU uskutočnia habilitačné prednášky a obhajoby habilitačnej práce zamestnancov katedry:

  • o 10,00 hod. habilitačná prednáška Ing. Magdalény Štujberovej, PhD. na tému Namáhanie konštrukcií tepelným zaťažením - parametrické teplotné krivky a obhajoba habilitačnej práce na tému Vybrané problémy navrhovania konštrukcií na účinky požiaru,
  • o 11,30 hod. habilitačná prednáška Ing. Rudolfa Árocha, PhD. na tému Analýza konštruk­cie s uvážením vplyvu poddajnosti uzlov a obhajoba habilitačnej práce na tému Vybrané problémy navrhovania oceľových tenkostenných konštrukcií.