Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 25. 11. 2010 sa v zasadačke Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutočnia:

  • o 11,00 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Zdenky Hulínovej, PhD., zamestnankyne Katedry technológie stavieb SvF STU v Bratislave.
    Téma habilitačnej prednášky: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebnej výrobe.
    Názov habilitačnej práce: Analýza stavebných procesov z hľadiska ich modelovania.
  • o 14,00 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Evy Jankovichovej, PhD., zamestnankyne Katedry technológie stavieb SvF STU v Bratislave
    Téma habilitačnej prednášky: Európske stavebné odvetvie v podmienkach globalizácie.
    Názov habilitačnej práce: Vplyv globalizácie na manažment stavebných firiem.