Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 2. 3. 2011 o 13.30 hod. sa v knižnici Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, blok A, 5. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Juraja Janáka, PhD.,, zamestnanca Katedry geodetických základov.

Téma habilitačnej prednášky: Určovanie topografických efektov v geodetických aplikáciách.
Názov habilitačnej práce: Perspektívy družicovej gradiometrie z pohľadu regionálnych modelov tiažového poľa.

Dňa 3. 3. 2011 sa uskutočnia habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

o 11,00 hod. v zasadačke Katedry kovových a drevených konštrukcií, blok A,  4. posch.,  habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jaroslava Sandanusa, PhD., zamestnanca Katedry kovových a drevených konštrukcií.
Téma habilitačnej prednášky: Spriahnuté drevobetónové stropy s poddajnými spriahovacími prostriedkami.
Názov habilitačnej práce: Zložené drevené prierezy s poddajným spriahnutím.

 

o 13,00 hod. v zasadačke SvF STU v Bratislave, blok C, 1. posch. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Gabriela Okšu, PhD., zamestnanca Matematického ústavu SAV.
Téma habilitačnej prednášky: Krylovov podpriestor a jeho využitie pri riešení lineárnych systémov rovníc.
Názov habilitačnej práce: Parallel Jacobi SVD Method.