Prejsť na obsah
Dianie na SvF


Imatrikulácie 2013/2014

 

Slávnostné zahájenie akademického roka na Stavebnej fakulte STU v Bratislave patrí medzi významné akademické obrady, ktoré sa už tradične konajú v najväčšej aule akademika Bellu na pôde fakulty.

 

Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestraImatrikulácie 2013/2014

Prvý zápis do prvého semestraPrvý zápis do prvého semestraImatrikulácie 2013/2014

  

Takmer sedemsto riadne zapísaných študentov prvého ročníka ôsmich študijných programov bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave sa zložením slávnostného imatrikulačného sľubu začlenilo do akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami. Zároveň sa týmto slávnostným aktom začal nový akademický rok 2013/2014 pre všetkých študentov.

 

Prvý zápis do prvého semestraImatrikulácie 2013/2014

  

 „Sľubujem pred vami, Vaša Spektabilita, že v tejto slávnostnej chvíli preberám na seba čestné záväzky a povinnosti študenta Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a člena jej akademickej obce. Vedome sa staviam do radu tých, ktorí vynakladajú všetky svoje sily a schopnosti v záujme rozvoja a pokroku našej spoločnosti. Zaväzujem sa konať vždy tak, aby som ďalej šíril dobré meno fakulty Slovenskej technickej univerzity a mladého pokolenia, ku ktorému patrím. Chcem usilovne študovať a využiť všetky možnosti, aby som sa po skončení štúdia stal odborne a spoločensky užitočným."

  

Imatrikulácie 2013/2014