Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Projekt IMPULZ CORONA STU vznikol v máji 2020 pod záštitou rektora STU, prof. Ing. Miroslava Fikara DrSc., ako reakcia na krízu spôsobenú koronavírusom. Iniciatíva je priamym a spoločným výstupom Memoranda o spolupráci medzi STU, UK a SAV, ako aj Dohody o spolupráci medzi STU a hlavným mestom Bratislava.

IMPULZ CORONA STU je zdieľaný výskumno-vývojový priestor podporujúci vlastnú iniciatívu, kreativitu riešiteľov, ich interdisciplinárnu spoluprácu. Riešitelia využívajú tento priestor na šírenie informácii, kontaktov, aktualizáciu, vkladanie nových návrhov riešení. Nájdete tu informácie o názvoch projektov, riešiteľoch, ako aj priestor na Vaše vlastné nové návrhy, hypotézy, otázky, atď. Taktiež tu nájdete aj sekciu Zariadenia, ktoré si môžete zapožičať na svoju prácu.

IMPULZ CORONA STU

Cieľom je pomôcť autorom a interdisciplinárnym tímom pri hľadaní spoluriešiteľov, technológií, koordinácie, odbremenení od administratívy a pomoc pri financovaní zámerov. Spoločným cieľom je poraziť vírus a jeho dopady spoluprácou interdisciplinárneho prostredia univerzít, kreatívnych vedcov, študentov a verejnosti. Synergia interdisciplín a kreativity riešiteľov je hybnou silou pre svetovo nové netradičné riešenia. Výstupom spolupráce v rámci tohto priestoru by mali byť patenty, publikácie a hlavne praktické efektívne riešenia v boji s koronavírusom a s jeho dopadmi.

Platforma ponúka:

  • technológiu z jednotlivých ústavov: stroje, prístroje a zariadenia pre záujemcov o vedu a výskum,
  • rozpracované projekty a riešenia, ktoré potrebujú „dotiahnuť“,
  • zoznam autorov/riešiteľov, ktorí zverejnili svoje projekty a riešenia.

Stránka projektu: https://impulz.stuba.sk/