Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že:

dňa 17. 6. 2010 o 9,30 hod. sa v miestnosti B-102, Radlinského 11, blok B, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Zuzany Krivej, PhD., zamestnankyne Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie. Téma habilitačnej prednášky: Stochastické metódy hľadania extrémov: simulované žíhanie. Názov habilitačnej práce: Numerical schemes in image processing.

dňa 18. 6. 2010 o 9,00 hod. sa vo veľkej zasadacej sieni Rektorátu STU, Vazovova 5, 3. poschodie, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Juraja Králika, PhD., zamestnanca Katedry stavebnej mechaniky, na tému: Bezpečnosť a spoľahlivosť objektov jadrových elektrární na Slovensku.