Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 17. 6. 2011 o 9,00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Vladimíra Benka, PhD., zamestnanca Katedry betónových konštrukcií a mostov, na tému: Spoľahlivosť štíhlych betónových stĺpov.