Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 16. 6. 2006 o 10,00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Petra Dušičku, PhD., zamestnanca Katedry hydrotechniky SvF STU na tému Podmienky využívania primárneho hydroenergetického potenciálu na Slovensku.