Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 24. 2. 2017 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutočnia inauguračné prednášky:

 

- o 9.00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Jany Frankovskej, PhD., pracovníčky Katedry geotechniky, na tému: Spoľahlivosť navrhovania geotechnických konštrukcií;

- o 11.00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Ilavského, PhD., pracovníka Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU v Bratislave, na tému: Význam vápnika a horčíka vo vodách.