Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 27.05.2022 o 9.10 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Jaroslava Sandanusa, PhD., pracovníka Katedry kovových a drevených konštrukcií, SvF STU v Bratislave.

Téma inauguračnej prednášky: TEORETICKÉ A KONŠTRUKČNÉ PROBLÉMY NOSNÝCH SÚSTAV Z MATERIÁLOV NA BÁZE DREVA.