Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že

dňa 23.2.2018 o 9.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční inauguračná prednáška

doc. Ing. Juraja Janáka, PhD.,

pracovníka Katedry geodetických základov, SvF STU v Bratislave.

Téma inauguračnej prednášky: Geoid, jeho význam a aplikácie.