Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 19. 6. 2015 o 9.50 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Milana Čistého, PhD., pracovníka Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU, na tému: Hydroinformatika vo vodnom hospodárstve krajiny.