Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 24. 11. 2017 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, o 11.00 hod. uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Rolanda Janča, PhD., pracovníka Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky, SjF STU v Bratislave, na tému:

Vybrané problémy pevnostných návrhov potrubných systémov a ich opráv použitím MKP