Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 24. 5. 2013 o 9,00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., zamestnanca Katedry materiálového inžinierstva SvF STU v Bratislave, na tému:

Ekologické problémy spojené s výrobou betónu a možnosti ich riešenia.