Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 14. 12. 2012 o 10.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Dagmar Markechovej, PhD., zamestnankyne Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, na tému: Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika  - zovšeobecnenia a aplikácie.