Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 5. 10. 2012 o 9,00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Kamily Hlavčovej, PhD., zamestnankyne Katedry vodného hospodárstva krajiny, na tému: Modelovanie vplyvu zmeny využitia územia na odtokové procesy v povodiach