Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 11. 4. 2014o 10.30 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie,uskutoční inauguračná prednáškadoc. Ing. Silvie Kohnovej, PhD., pracovníčky Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU v Bratislave, na tému: Metódy odhadu návrhových maximálnych prietokov a zrážok pri absencii priamych pozorovaní.