Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 13. 3. 2009 sa v zasadačke fakulty uskutočnia inauguračné prednášky zamestnancov Katedry betónových konštrukcií a mostov:

  • o 9,00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Jaroslava Halvonika, PhD., na tému: Spriah­nuté betónové mosty z predpätých tyčových prefabrikátov,
  • o 10,30 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Igora Hudobu, PhD., na tému: Vysoko-hod­notný betón - jeho špecifiká a možnosti využitia v betónových konštruk­ciách.