Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať, že Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) so spoluorganizátormi Vás srdečne pozývajú na informačný deň 7. rámcového programu EÚ pri príležitosti zverejnenia poslednej vlny výziev 7.RP, ktoré boli zverejnené v utorok 10. júla 2012.

Informačný deň sa uskutoční 19. júla 2012 (vo štvrtok) o 9.00 hod. na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 32 v Bratislave.

Registrácia: http://www.7rp.sk/informacne-dni/informacny-den-v-bratislave.html

Odznejú informácie o výzvach pre oblasti 7.RP:

 • Zdravie
 • Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a biotechnológie
 • Informačné akomunikačné technológie
 • Nanovedy, nanotechnológie, materiály anové výrobné technológie
 • Energetika
 • Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
 • Doprava (vrátane vzdušnej)
 • Socio-ekonomické ahumanitné vedy
 • Vesmír
 • Bezpečnosť
 • Myšlienky
 • Ľudia
 • Výskumné infraštruktúry
 • Výskum vprospech MSP
 • Veda aspoločnosť
 • Činnosti vrámci medzinárodnej spolupráce (INCO)
 • Jadrové štiepenie aochrana pred žiarením

Na podujatí bude tiež príležitosť individuálne sa informovať o možnostiach vedecko-výskumnej spolupráce s Francúzskom a s Kanadou.

Tešíme sa na vašu účasť.