Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Výbor NMP v spolupráci s APVV usporadúva Informačný deň k problematike výzvy 7. Rámcového programu EÚ pre prioritu NMP na rok 2010.

Súčasťou programu bude aj informácia o programe Európskej únie v rámci "European Economic Recovery Plan" ktorá vyhlási tri "Public-Private Partnerships (PPPs)" programy v úzkej spolupráci s priemyslom na témy:

  • Factories of the Future
  • Energy-efficient Buildings" and "Green Cars"

Informačný deň sa bude konať:

  1. V Bratislave : v stredu 24. júna 2009 v Aule SAV na Patrónke Dúbravská cesta 9, (od 9:00 do cca 12:30)
  2. V Košiciach : vo štvrtok 25. júna 2009, v zasadačke Ústavu materiálového výskumu SAV, Watsonova 47 (od 9:00 do cca 12:30)

Uvítali by sme (z organizačných dôvodov), keby ste mohli láskavo predbežne potvrdiť Vašu prípadnú účasť na tomto podujatí.

Program subor PDF