Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V lete roku 2012 vyhlási Európska komisia posledné a zároveň najväčšie výzvy v rámci 7. rámcového programu v celkovom objeme viac ako 10 miliárd EUR. Informačný deň vám poskytne všetky potrebné informácie ohľadom plánovaných výziev špecifického programu Spolupráca, Ľudia, Myšlienky a Kapacity v tematických oblastiach:

 • Spolupráca
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
 • Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
 • Doprava (vrátane leteckej)
 • Socio-ekonomické a humanitné vedy (SSH)
 • Bezpečnosť
 • Špecifický program Myšlienky
 • Výskum v prospech MSP (SME)
 • Veda v spoločnosi
 • Činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce (INCO).

Ďalej sa dozviete o možnostiach, zapojiť sa do 7. rámcového programu ako celku.  V rámci 7. rámcového programu ide o posledné a zároveň najväčšie výzvy. Na informačnom dni budú prezentované témy, na ktoré sa tieto výzvy budú zameriavať - účastníci sa ich dozvedia s časovým predstihom - tieto informácie budú prezentované len na informačnom dni.

Podujatie sa uskutoční 3. júla 2012 (utorok) o 9.00 hod na Žilinskej univerzite v Žiline, Aula 1, Veľký Diel, Univerzitná 1. V prípade záujmu sa zaregistrujte na webovej stránke: http://www.7rp.sk/aktuality/informacny-den-v-ziline-3-jula-2012-.html.

Účasť na informačnom dni je bezplatná a podujatie je otvorené širokej vedeckej komunite.