Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Program FET Flagship predstavuje novú iniciatívu EÚ, ktorá je súčasťou iniciatívy FET (Future and Emerging Technologies). Cieľom je podporiť do budúcna orientovaný výskum s potenciálom prinášať prelomové objavy v oblasti informačných technológií s obrovskou pridanou hodnotou pre spoločnosť a priemysel Európskej únie.

Na podujatí sa dozviete, ako je možné sa do projektov zapojiť, a aký by ste mohli mať zo spoločného výskumu osoh.

Na informačný deň prijali pozvanie riaditeľ FET Flagship Unit pri Európskej komisii Wolfgang Boch a predstavitelia oboch víťazných projektov:
•    za Graphene Jari Kinaret (Chalmers University of Technology) a
•    za Human Brain Project Karlheinz Meier (Universität Heidelberg).

Oba projekty sú značne interdisciplinárne a zahrňujú širokú škálu vedných odborov od materiálov, cez informatiku až po medicínu. Projektové konzorcia nie sú uzatvorené a budú vyhlasovať vlastné výskumné výzvy.

Za objavenie grafénu bola v roku 2010 udelená Andrejovi Geimovi a Konštantinovi Novoselovovi udelená Nobelova cena za fyziku.


Informačný deň sa koná vo štvrtok, 23. mája 2013 o 8:30 hod. na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici 36.

Účasť na podujatí je bezplatná.
 
FET
 
Prihlásenie FET Flagship projects