Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Národná štruktúra programu Erasmus Mundus a Národný kontaktný bod programu Tempus Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu usporiada 6. decembra 2012 (štvrtok) informačný seminár k Výzve 2013 programov Erasmus Mundus a Tempus. 
Seminár sa bude konať v Bratislave za účasti zástupcov Výkonnej agentúry v Bruseli, koordinátorov úspešných projektov a zahraničných hostí. Rokovací jazyk je angličtina. Ešte sa možno prihlásiť - najneskôr do 29.11.2012.


Program seminára a on-line prihlášku nájdete na: http://web.saaic.sk/llp/sk/doc/seminare/2012/SK_infoday%206-12-2012%20program.pdf
Otázky o seminári môžete zasielať na katarina.smalova@saaic.sk.

Informácia je dostupná aj na hlavných stránkach fakúlt v časti "AKTUALITY STU".