Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať o Infoseminári ASFEU k Vyzve OPVaV-2011/5.1/04-SORO (Podpora infraštrúktury VS za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu).

Viac na adrese: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/informacny-seminar-k-vyzve-opvav-20115104-soro-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-podpora-inf/