Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 27.6.2011 privítali prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prodekan SvF STU, a vedúci Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. účastníkov už štvrtého úspešne prebiehajúceho projektu Tempus na Stavebnej fakulte STU od roku 2005 po vstupe SR do EU. Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

Projekt je registrovaný pod číslom 159311-TEMPUS - IT - TEMPUS - JPCR a financovaný Európskou komisiou. Jedným z jeho cieľov je vytvoriť nový, moderný spoločný magisterský študijný program s názvom „Network for Master training in technologies of water resources management" (Systém vzdelávania v technológiách hospodárenia s vodnými zdrojmi). Na vytvorení nového študijného programu spolupracujú tri univerzity z EU (www.unige.it, www.stuba.skwww.mdx.ac.uk), sedem univerzít z Ruskej federatívnej republiky, Akreditačná agentúra z RF, ako aj ministerstvá a firmy zaoberajúce sa problematikou vody.

Podľa plánu projektu sme v Bratislave privítali skupinu budúcich mladých učiteľov z ruských univerzít, ktorí pracujú na projekte a v budúcnosti - po úspešnej akreditácií - ponúknu nový študijný program ostatným univerzitách v RF.

Aktivita, na ktorej sa u nás zúčastňujú, sa nazýva „ Intensive retraining course at EU universities and companies" . Táto skupina učiteľov už absolvovala rovnakú aktivitu na univerzitách v Janove a v Londýne. Mladí učitelia tak budú môcť, popri výučbe nového kurzu na ruských univerzitách, odovzdávať aj vlastné skúsenosti z pobytov na univerzitách v EU.