Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU vyhlasuje pre študentov všetkých študijných programov internú študentskú súťaž zameranú na návrh originálneho motívu, ktorým by sa dali potlačiť reklamné predmety, textilného charakteru (najmä tričká či mikiny), propagujúce Stavebnú fakultu STU.

Reklamné predmety slúžia na zviditeľnenie organizácie, šírenie a posilnenie jej dobrého mena u širokej verejnosti a podporujú vzájomné vzťahy spoločnosti so svojimi zákazníkmi, v našom prípade uchádzačmi o štúdium, študentmi, ktorí reprezentujú fakultu, ale i zamestnancami či absolventami.

Aby sme našim partnerom mohli ponúknuť plnohodnotné reklamné predmety, také, ktoré neskončia v koši, potrebujeme zaujať. Našim cieľom je vlastniť originálny motív (námet, potlač, dizajn), ktorý bude charakterizovať Stavebnú fakultu, bude budovať pozitívny imidž fakulty a niesť v sebe posolstvo odkazujúce na branding organizácie. Ak má spoločnosť dobrý imidž, je oveľa lepšie prijímaná aj v komunikácii vo vzťahoch s verejnosťou. Do súčasnosti sa propagačné predmety, trička a mikiny, objednávali iba jednofarebné a potláčali sa iba logom SvF STU.

Návrh motívu by mal byť originálny, pútavý, mal by odkazovať na Stavebnú fakultu alebo charakteristické črty z oblasti stavebníctva. Zámerom je nielen vyvolať pozitívne emócie a reakcie, ale i komunikovať význam a postavenie našej fakulty, ktorá je najväčším vzdelávacím a vedecko-výskumným centrom v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku.

Propagačné predmety (textílie) s novým motívom (s novou potlačou) by sa využívali na veľtrhoch, výstavách, celofakultných podujatiach, konferenciách a rôznych ďalších eventoch propagujúcich Stavebnú fakultu, zároveň by mali byť použiteľné v bežnom živote, aby sme aj pri výlete do mesta či prírody šírili povedomie o tom, že sme súčasťou Stavebnej fakulty a že sa k nej hrdo hlásime.

Súťaž je vyhlásená tak pre jednotlivcov, ako i pre kolektív autorov, jedinou podmienkou je byť študentom Stavebnej fakulty a to aj v čase vyhodnotenia výsledkov.

Do súťaže je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom webového formulára podľa stanoveného harmonogramu:

  • prihlásenie do súťaže: do 12. 11. 2021
  • odovzdanie súťažných návrhov: do 12. 12. 2021
  • vyhodnotenie návrhov a vyhlásenie výsledkov: 12. 1. 2022

Podrobné informácie o súťaži nájdete v priloženom dokumentePDF

Tešíme sa na Vaše návrhy!

Oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU

Interná študentská súťaž - nový námet na tričká