Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu „Internacionalizácia ako nástroj na posilnenie kvality vzdelávania a výskumu" s medzinárodnou účasťou, ktorá sa pod záštitou predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej uskutoční dňa 13. 12. 2010 (pondelok) o 13.30 hod v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Cieľom konferencie, ktorú SAIA organizuje pri príležitosti 20 rokov svojej existencie, je zoznámiť sa so skúsenosťami a stratégiou v oblasti internacionalizácie prostredníctvom vystúpení zástupcov domácich a zahraničných vysokých škôl, výskumných pracovísk a organizácií, ktoré svojimi aktivitami internacionalizáciu podporujú a vytvoriť priestor na diskusiu o danej téme.

V prílohe Vám zasielame program konferencie (nájdete ho aj na http://www.saia.sk/sk/konferencie/saia-konferencia).

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa na konferencii, vyplňte, prosím, on-line prihlášku. Registračný formulár nájdete na http://www.saia.sk/sk/konferencie/saia-konferencia/saia-konferencia-registracia.