Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V uplynulých dňoch, vo štvrtok 6. februára, sa uskutočnilo ocenenie minuloročných absolventov inžinierskeho štúdia v sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov.  Tretí ročník súťaže Inžinierska cena za akademický rok 2012/2013 odmenil tento rok absolventov stavebných fakúlt. Tri čestné uznania a jednu hlavnú cenu za najlepšiu diplomovú prácu si odniesli absolventi z troch technických univerzít.

Prvé miesto v treťom ročníku za akademický rok 2012/2013 a šek na 800 eur si odniesol mladý inžinier Juraj Wallner, absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za diplomovú prácu s názvom Horná stanica lanovej dráhy Turecká – Krížna.  „Odborná porota ocenila jeho originálny prístup ku komplexne riešenej problematike stavebného diela vo vysokohorskom prostredí. Inžinier citlivo zakomponoval stavbu do prostredia, vybral optimálne stavebné materiály a výrobky, tvorivo pristúpil k riešeniu projektu,“ priblížil Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorá je odborným garantom podujatia. 

 

 

tlačová správa